Zoeken
Sluitingsdagen 2018

1 januari Nieuwjaarsdag
2 januari  Brugdag
11 februari Geen vrij zwemmen
                  Tussen 10-12u Wedstrijd Synchro Club
1 april Paaszondag

2 april Paasmaandag
1 mei Dag van de Arbeid
10 mei O.H.-Hemelvaart
11 mei Brugdag
20 mei Pinksterzondag
21 mei Pinkstermaandag
11 juli Vlaamse Feestdag
21 juli Nationale Feestdag 
15 augustus  O.L.V-Hemelvaart
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
11 november Wapenstilstand
Sluitingsdagen tijdens kerstvakantie 
25 december 2018 t.e.m
1 januari 2019

Alle Info vindt u online op:
zwembad.bree.be

 

 

Contact

Zwembad "De Sprink"
Sportlaan 4
3960 Bree
Tel. 089 84 85 48
zwembad@bree.be

Zwemlessen voor kinderen

                    

 

12 PROFESSIONELE ZWEMLESSEN VAN 1 UUR 
VOOR KINDEREN VANAF 5 JAAR EN OUDER

 

 

DOEL:       Het behalen van een zwemdiploma van 25 meter

 

LEEFTIJD: Het kind moet 5 jaar zijn bij aanvang van eerste les van de reeks

 

Je komt gedurende 12 lessen 3 keer per week zwemmen
Dit op onderstaande uren:

 • maandag:  16.15u-17.15u

 • woensdag: 13.00u-14.00u

 • én vrijdag:  16.15u-17.15u

 

OPGELET: Men kan NIET kiezen tussen deze dagen en uren. U moet op ALLE dagen aanwezig zijn!
Het is dus telkens maandag, woensdag en vrijdag!

De reeksen  2018 zijn reeds volzet. 
U kan zich best op de wachtlijst laten zetten voor de reeksen van  2019.

Men wordt dan verwittigd als de nieuwe data bekend zijn. 
Inschrijven kan u via  
sport@bree.be

Deze info van uw kind moet u aan ons doorgeven: 

 • naam kind

 • voornaam Kind

 • adres

 • geboortedatum

 • gsm-nummer ouder

 • keuze reeks

 

Wij bieden: 

 • verzekering

 • zwembvrevet

 • lesgever

 • gebruik van materiaal

​Deelnameprijs: € 120,00 per kind
storten op het rekeningnummer van de sportdienst BE30 0682 2506 7511 
met vermelding: zwemlessen  + naam van uw kind.

 

 

 

Zwemmen > Zwemlessen voor kinderen